Szukaj

Zwroty i reklamacje

I. REKLAMACJE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wobec Kupujących będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową.

2. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w ustawie Kodeksu cywilnego.

3. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz fakturą VAT potwierdzającą zakup Towaru na adres: 

Gecco Wear Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 6 

32-540 Trzebinia

FORMULARZ ZWROTU 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.

5. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

6. Sprzedawca wymienia Towar po uwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej rozpatrzenia.

7. Jeżeli Konsument nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

8. Konsument ma prawo do realizacji prawa reklamacji wynikającego z niezgodności Towaru konsumpcyjnego z umową w ciągu roku od daty zakupu Towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru.

II. ZWROTY ZAMÓWIEŃ 

1. Klient może w ciągu 30 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia towaru dokonać rezygnacji z zakupionego towaru.

2. Zwracany lub wymieniany Towar powinien:

- zostać przesłany w dowolnym, zabezpieczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia, nie może mieć śladów użytkowania lub zabrudzeń, musi zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu (pobranie po po kliknięciu w ten link) i rachunek.

3. Rezygnacja może dotyczyć całości złożonego zamówienia bądź jego części.

4. Zwroty towaru przyjmowane są pod adresem

Gecco Wear Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 6 

32-540 Trzebinia. 

5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość zamówienia w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu.

III. WYMIANA TOWARU

1. Chęć wymiany towaru powinna być uprzedzona kontaktem mailowym lub telefonicznym ze Sprzedawcą. 

2. Wymieniany Towar powinien:

- zostać przesłany w dowolnym, zabezpieczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia, nie może mieć śladów użytkowania lub zabrudzeń.

3. Zwroty towaru przyjmowane są pod adresem 

Gecco Wear Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 6 

32-540 Trzebinia. 

4. Towar podlegający wymianie, Kupujący odsyła na własny koszt. 

Koszty wysyłki wymienionej rzeczy ponosi Sprzedawca.

5. W przypadku wymiany Towaru, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.

Koszyk

Koszyk jest pusty

Wrzuć STUFF do koszyka.